تست

شما می توانید از طریق این وب سایت با ما در ارتباط باشید.

تست2

http:‎//T.me/Plannerinfo

گروه اطلاع رسانی پلنر

گروه اطلاع رسانی پلنر

پلنر ساندی ژورنال

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۵۰) منتشر شد

آنچه در این ژورنال می خوانید:

- تحلیل و بررسی آخرین تحولات بازار فولاد

- تحلیل تکنیکال ارز سولانا

- بررسی دقیق بازار سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو

- بازار حمل دریایی

- معرفی شرکت (Division Carbon Denko Showa (بزرگترين تامين كننده الكترودهاي گرافيتی)

- تکنولوژی های جدید تولید فولاد

- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

T.me/Plannerinfo

Planner Sunday Journal

The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۵۰) was released

What you read in this edition:‎

Solana Price Analysis

Analysis and review of the latest developments in the steel market-

Detailed study of iron ore, scrap and hard cocking coal markets

Shipping market 

Showa Denko Carbon Division ‪(Graphite Electrode)‬

Smart steel manufacturing

Analysis of the Iran's domestic steel market

T.me/Plannerinfo

The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۴۹) was released

The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۴۹) was released

 What you read in this edition:‎

- BTC Price Analysis

- Analysis and review of the latest developments in the steel market

 - Detailed study of iron ore, scrap and hard cocking coal markets

 - Shipping market

- Introducing ICDAS company

 

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۴۹)  منتشر شد

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۴۹)  منتشر شد
آنچه در این ژورنال می خوانید:

- تحلیل و بررسی آخرین تحولات بازار فولاد 
- تحلیل تکنیکال ارز‌ بیت کوین
- بررسی دقیق بازار سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو
- بازار حمل دریایی
- معرفی شرکت ایچداش
- تکنولوژی های جدید تولید فولاد
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۴۸) was released

The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۴۸) was released

 What you read in this edition:‎

- BTC Price Analysis

- Analysis and review of the latest developments in the steel market

 - Detailed study of iron ore, scrap and hard cocking coal markets

 - Shipping market

- Introducing Tosyali Holding

 

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۴۸)  منتشر شد

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۴۸)  منتشر شد
آنچه در این ژورنال می خوانید:

- تحلیل و بررسی آخرین تحولات بازار فولاد 
- تحلیل تکنیکال ارز‌ بیت کوین
- بررسی دقیق بازار سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو
- بازار حمل دریایی
- معرفی هلدینگ توسیالی
- تکنولوژی های جدید تولید فولاد
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۴۷) was released

The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۴۷) was released

 What you read in this edition:‎

- BTC Price Analysis

- Analysis and review of the latest developments in the steel market

 - Detailed study of iron ore, scrap and hard cocking coal markets

 - Shipping market

- Introducing Ezz Steel Company

 

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره۴۷)  منتشر شد

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره۴۷)  منتشر شد
آنچه در این ژورنال می خوانید:

- تحلیل و بررسی آخرین تحولات بازار فولاد 
- تحلیل تکنیکال ارز‌ بیت کوین
- بررسی دقیق بازار سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو
- بازار حمل دریایی
- معرفی شرکت عز استیل
- تکنولوژی های جدید تولید فولاد
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۴۶) was released

The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۴۶) was released

 What you read in this edition:‎

- BTC Price Analysis

- Analysis and review of the latest developments in the steel market

 - Detailed study of iron ore, scrap and hard cocking coal markets

 - Shipping market

- Introducing Metalloinvest Management Company

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۴۶)  منتشر شد

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۴۶)  منتشر شد
آنچه در این ژورنال می خوانید:

- تحلیل و بررسی آخرین تحولات بازار فولاد 
- تحلیل تکنیکال ارز‌ بیت کوین
- بررسی دقیق بازار سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو
- بازار حمل دریایی
- معرفی شرکت متالو‌‌ اینوست
- تکنولوژی های جدید تولید فولاد
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

Subscribe to