تست

شما می توانید از طریق این وب سایت با ما در ارتباط باشید.

تست2

http:‎//T.me/Plannerinfo

گروه اطلاع رسانی پلنر

گروه اطلاع رسانی پلنر

The latest version of Planner Sunday Journal ‪(No.‎۴۵)‬

The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۴۵) was released

 What you read in this edition:‎

- BTC Price Analysis

- Analysis and review of the latest developments in the steel market

 - Detailed study of iron ore, scrap and hard cocking coal markets

 - Shipping market

- Introducing RIVA Group

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره۴۵)

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره۴۵)  منتشر شد
آنچه در این ژورنال می خوانید:

- تحلیل و بررسی آخرین تحولات بازار فولاد 
- تحلیل تکنیکال ارز‌ بیت کوین
- بررسی دقیق بازار سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو
- بازار حمل دریایی
- معرفی گروه ریوا
- تکنولوژی های جدید تولید فولاد
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران
 

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره۴۴)  منتشر شد

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره۴۴)  منتشر شد
آنچه در این ژورنال می خوانید:

- تحلیل و بررسی آخرین تحولات بازار فولاد 
- تحلیل تکنیکال ارز‌ بیت کوین
- بررسی دقیق بازار سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو
- بازار حمل دریایی
- معرفی شرکت کوبه استیل
- تکنولوژی های جدید تولید فولاد
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۴۴) was released

The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۴۴) was released

 What you read in this edition:‎

- BTC Price Analysis

- Analysis and review of the latest developments in the steel market

 - Detailed study of iron ore, scrap and hard cocking coal markets

 - Shipping market

- Introducing Kobe Steel, Ltd

- A public development

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره۴۳)  منتشر شد

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره۴۳)  منتشر شد
آنچه در این ژورنال می خوانید:

- تحلیل و بررسی آخرین تحولات بازار فولاد 
- تحلیل تکنیکال ارز‌لینک
- بررسی دقیق بازار سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو
- بازار حمل دریایی
- معرفی تولید کننده بلواسکوپ
- کاربردهای نانوتکنولوژی در صنعت فولاد
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۴۳) was released

The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۴۳) was released

 What you read in this edition:‎

- Link price analysis

- Analysis and review of the latest developments in the steel market

 - Detailed study of iron ore, scrap and hard cocking coal markets

 - Shipping market

- Introducing BlueScope Steel Limited producer

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شمار ۴۲)  منتشر شد

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شمار ۴۲)  منتشر شد
آنچه در این ژورنال می خوانید:

- تحلیل و بررسی آخرین تحولات بازار فولاد 
- تحلیل تکنیکال ارز متیک
- بررسی دقیق بازار سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو
- بازار حمل دریایی
- معرفی شرکت آلمانی سالزگیتر
- تکنولوژی های جدید در نسل چهارم صنعت فولاد
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۴۲) was released

The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۴۲) was released

 What you read in this edition:‎

- Polygon price analysis

- Analysis and review of the latest developments in the steel market

- Detailed study of iron ore, scrap and hard cocking coal markets

- Shipping market

- Introducing Salzgitter AG Company

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شمار ۴۱)  منتشر شد

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شمار ۴۱)  منتشر شد
آنچه در این ژورنال می خوانید:

- تحلیل و بررسی آخرین تحولات بازار فولاد 
- بررسی دقیق بازار سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو
- بازار حمل دریایی
- تكنولوژي هاي جديد توليد فولاد
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۴۱) was released

The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۴۱) was released

 What you read in this edition:‎

- Analysis and review of the latest developments in the steel market

 - Detailed study of iron ore, scrap and hard cocking coal markets

 - Shipping market

- Metallurgy trends for ۲۰۲۲

 - Analysis of the Iran's domestic steel market

Subscribe to