تست

شما می توانید از طریق این وب سایت با ما در ارتباط باشید.

تست2

http:‎//T.me/Plannerinfo

گروه اطلاع رسانی پلنر

گروه اطلاع رسانی پلنر

روند بازار جهانی محصولات نیمه نهایی طی هفته گذشته

پس از افزایش شدید قیمت ها در آغاز سال جدید چین، کاهش قیمت ها رخ داد. به دلیل قیمت ملایم تر مواد خام مخصوصا سنگ آهن، قیمت بیلت تانگشان با ۱۱۰ یوان کاهش طی ۷ روز گذشته به ۴۶۳۰ یوان/تن تصحیح شد. مقامات چینی بر تضمین عرضه کالاهای فله به ویژه خوراک کارخانه های فولاد تاکید کردند. تیم های بازرسی به مراکز بازار آتی و همچنین بنادر اعزام شده اند تا از فعالیت های مداخله گرانه برخی شرکت کنندگان جلوگیری کنند.  ذخایر بیلت تانگشان پس از هفته ها افزایش در حدود ۳۰۰،۰۰۰ تن تثبیت شد.

The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۳۷) was released

The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۳۷) was released

 What you read in this edition:‎

- Analysis and review of the latest developments in the steel market

- ADA Technical Analysis

 - Detailed study of iron ore, scrap and hard cocking coal markets

 - Shipping market

- innovations in green steel

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شمار ۳۷)

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شمار ۳۷)  منتشر شد
آنچه در این ژورنال می خوانید:

- تحلیل و بررسی آخرین تحولات بازار فولاد 
- تحليل تكنيكال آدا
- بررسی دقیق بازار سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو
- بازار حمل دریایی
- تكنولوژي هاي جديد توليد فولاد
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

 

The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۳۶) was released

The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۳۶) was released

What you read in this edition:‎

 Analysis and review of the latest developments in the steel market

Bitcoin Technical Analysis

 Detailed study of iron ore, scrap and hard cocking coal markets

 Shipping market

Introducing Thyssenkrupp Company

 Analysis of the Iran's domestic steel market

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شمار۳۶) منتشر شد

آنچه در این ژورنال می خوانید:

- تحلیل و بررسی آخرین تحولات بازار فولاد

- تحلیل تکنیکال بیت کوین

- بررسی دقیق بازار سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو - بازار حمل دریایی

- معرفی شرکت تیسن کروپ

- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال (شماره ۳۵)منتشر شد

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شمار۳۵) منتشر شد

آنچه در این ژورنال می خوانید:

- تحلیل و بررسی آخرین تحولات بازار فولاد

- درباره یونی سواپ

- بررسی دقیق بازار سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو - بازار حمل دریایی

- معرفی شرکت معدنی سوراستال

- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

The latest version of Planner Sunday Journal (No۳۵)was released

The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۳۵) was released What you read in this edition:‎ - Analysis and review of the latest developments in the steel market - About Uniswap - Detailed study of iron ore, scrap and hard cocking coal markets - Shipping market - Introducing Severstal mining Company - Analysis of the Iran's domestic steel market

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال (شماره ۳۴)منتشر شد

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شمار۳۴) منتشر شد آنچه در این ژورنال می خوانید:

- تحلیل و بررسی آخرین تحولات بازار فولاد

- تحلیل ديسنترالند

- بررسی دقیق بازار سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو - بازار حمل دریایی

- معرفی شرکت گلنكور

- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۳۴) was released

The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۳۴) was released

What you read in this edition:‎

 Analysis and review of the latest developments in the steel market

 Technical Analysis of Decentraland

 Detailed study of iron ore, scrap and hard cocking coal markets

 Shipping market

Introducing Glencore Company

 Analysis of the Iran's domestic steel market

The latest version of Planner Sunday Journal (No۳۳)was released

The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۳۳) was released What you read in this edition:‎ - Analysis and review of the latest developments in the steel market - Ethereum analysis - Detailed study of iron ore, scrap and hard cocking coal markets - Shipping market - Introducing Techint Group - Analysis of the Iran's domestic steel market

Subscribe to