تست

شما می توانید از طریق این وب سایت با ما در ارتباط باشید.

تست2

http:‎//T.me/Plannerinfo

گروه اطلاع رسانی پلنر

گروه اطلاع رسانی پلنر

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال شماره ۳۳

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شمار۳۳) منتشر شد آنچه در این ژورنال می خوانید: - تحلیل و بررسی آخرین تحولات بازار فولاد - تحليل Ethereum - بررسی دقیق بازار سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو - بازار حمل دریایی - معرفی Techint Group - تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۳۲) was released

The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۳۲) was released

What you read in this edition:‎

Analysis and review of the latest developments in the steel market 

Bitcoin Technical Analysis

Detailed study of iron ore, scrap and hard cocking coal markets

 Shipping market

 Introducing Gerdau Company

Analysis of the Iran's domestic steel market

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال شماره ۳۲

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۳۲) منتشر شد

آنچه در این ژورنال می خوانید:

- تحلیل و بررسی آخرین تحولات بازار فولاد

- تحليل تكنيكال بیت کوین

- بررسی دقیق بازار سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو - بازار حمل دریایی

- معرفی شرکت فولادی گردائو

- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۳۱) was released

The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۳۱) was released

What you read in this edition:‎

 Analysis and review of the latest developments in the steel market

 Solana Technical Analysis 

Detailed study of iron ore, scrap and hard cocking coal markets 

Shipping market

 Introducing EVRAZ Company

Analysis of the Iran's domestic steel market

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۳۱) منتشر شد

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۳۱) منتشر شد آنچه در این ژورنال می خوانید:

- تحلیل و بررسی آخرین تحولات بازار فولاد

- آنالیز تکنیکال ارز دیجیتال Solana -

بررسی دقیق بازار سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو

- بازار حمل دریایی

- معرفی شرکت فولادی EVRAZ

- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۳۰) was released

The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۳۰) was released

 What you read in this edition:‎

- Analysis and review of the latest developments in the steel market

 - Detailed study of iron ore, scrap and hard cocking coal markets

 - Shipping market

- Introducing JSW Steel Group

 - Analysis of the Iran's domestic steel market

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۳۰)  منتشر شد

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۳۰)  منتشر شد
آنچه در این ژورنال می خوانید:

- تحلیل و بررسی آخرین تحولات بازار فولاد 
- بررسی دقیق بازار سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو
- بازار حمل دریایی
- معرفی شرکت فولادی JSW
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۲۹) was released

The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۲۹) was released

 What you read in this edition:‎

- Analysis and review of the latest developments in the steel market

- Technical Analysis Dodge coin

 - Detailed study of iron ore, scrap and hard cocking coal markets

 - Shipping market

- Introducing Vale company

 

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۲۹)  منتشر شد

 

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۲۹)  منتشر شد
آنچه در این ژورنال می خوانید:

- تحلیل و بررسی آخرین تحولات بازار فولاد 
- تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال دوج کوین
- بررسی دقیق بازار سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو
- بازار حمل دریایی
- معرفی شرکت معدنی وله، Vale
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۲۸) was released

The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۲۸) was released

 What you read in this edition:‎

- Analysis and review of the latest developments in the steel market

- Introducing Dodgecoin

 - Detailed study of iron ore, scrap and hard cocking coal markets

 - Shipping market

 

Subscribe to