تست

شما می توانید از طریق این وب سایت با ما در ارتباط باشید.

تست2

http:‎//T.me/Plannerinfo

گروه اطلاع رسانی پلنر

گروه اطلاع رسانی پلنر

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۲۸)  منتشر شد

 

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۲۸)  منتشر شد
آنچه در این ژورنال می خوانید:

- تحلیل و بررسی آخرین تحولات بازار فولاد 
- تاریخچه Dogecoin
- بررسی دقیق بازار سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ ککشو
- بازار حمل دریایی
- معرفی شرکت فولادی نوولیپتسک استیل
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۲۷)  منتشر شد

 

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۲۷)  منتشر شد
آنچه در این ژورنال می خوانید:

- تحلیل و بررسی آخرین تحولات بازار فولاد 
- معرفی سوایپ Swipe، تسهیل کننده در پرداخت ها با ارز دیجیتال
- بررسی دقیق بازار سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو
- بازار حمل دریایی
- معرفی شرکت فولادی جینگ یه
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۲۶)  منتشر شد

 

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۲۶)  منتشر شد
آنچه در این ژورنال می خوانید:

- تحلیل و بررسی آخرین تحولات بازار فولاد 
- معرفی ارز دیجیتال شیبا اینو
- بررسی دقیق بازار سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو
- بازار حمل دریایی
- معرفی شرکت آهن و فولاد لیوژو
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۲۵)  منتشر شد

 

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۲۵)  منتشر شد
آنچه در این ژورنال می خوانید:

- تحلیل و بررسی آخرین تحولات بازار فولاد 
- معرفی ارز دیجیتال بیت کوین
- بررسی دقیق بازار سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو
- بازار حمل دریایی
- معرفی شرکت سنگ آهن BHP
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۲۴)  منتشر شد

 

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۲۴)  منتشر شد
آنچه در این ژورنال می خوانید:

- تحلیل و بررسی آخرین تحولات بازار فولاد 
- بررسی دقیق بازار سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو
- بازار حمل دریایی
- معرفی شرکت فولادی Benix Steel
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۲۳)  منتشر شد

 

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۲۳)  منتشر شد
آنچه در این ژورنال می خوانید:

- بررسی بازارهای مالی 
- معرفی ارز دیجیتال Flow
- تحلیل و بررسی آخرین تحولات بازار فولاد 
- بررسی دقیق بازار سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو
- بازار حمل دریایی
- معرفی شرکت فولادی Fangda
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

Subscribe to