تست

شما می توانید از طریق این وب سایت با ما در ارتباط باشید.

تست2

http:‎//T.me/Plannerinfo

گروه اطلاع رسانی پلنر

گروه اطلاع رسانی پلنر

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۲۲)  منتشر شد

 

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۲۲)  منتشر شد
آنچه در این ژورنال می خوانید:

- بررسی بازارهای مالی 
- تحلیل و بررسی آخرین تحولات بازار فولاد 
- بررسی دقیق بازار سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو
- بازار حمل دریایی
- معرفی شرکت بین المللی SMS
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۲۱) منتشر شد

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۲۱) منتشر شد آنچه در این ژورنال می خوانید:

- پیش بینی قیمت بیت کوین در سال جاری

- بررسی بازارهای مالی

- تحلیل و بررسی آخرین تحولات بازار فولاد

- بررسی دقیق بازار سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو - بازار حمل دریایی

- معرفی شرکت فولادی هیوندای

- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۲۱) was released


The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۲۱) was released What you read in this edition:‎ -Crypto predictions after a "Breakthrough"۲۰۲۱ - Review of financial markets - Analysis and review of the latest developments in the steel market - Detailed study of iron ore, scrap and hard cocking coal markets - Shipping market - Introducing Hyundai Steel Company - Analysis of the Iran's domestic steel market

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال ( شماره ۲۰)منتشر شد

 

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال منتشر شد
آنچه در شماره ۲۰ این ژورنال می خوانید:

- تحلیل ارز دیجیتال بیت شرز (BitShares)
- بررسی بازارهای مالی 
- تحلیل و بررسی آخرین تحولات بازار فولاد 
- بررسی دقیق بازار سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو
- بازار حمل دریایی
- معرفی شرکت فولادی ناکور
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال (شماره ۱۹)منتشر شد

 

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال منتشر شد
آنچه در شماره ۱۹ این ژورنال می خوانید:

- تحلیل ارز دیجیتال چِین لینک
- بررسی بازارهای مالی 
- تحلیل و بررسی آخرین تحولات بازار فولاد 
- بررسی دقیق بازار سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو
- بازار حمل دریایی
- معرفی شرکت ژاپنی JFE
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال (شماره ۱۸)منتشر شد

 

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال منتشر شد
آنچه در شماره ۱۸ این ژورنال می خوانید:

- تحلیل ارز دیجیتال مانا
- بررسی بازارهای مالی 
- تحلیل و بررسی  آخرین تحولات بازار فولاد 
- بررسی دقیق بازار فولاد، سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو
- بازار حمل دریایی
- معرفی شرکت تاتا استیل
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

Subscribe to