تست

شما می توانید از طریق این وب سایت با ما در ارتباط باشید.

تست2

http:‎//T.me/Plannerinfo

گروه اطلاع رسانی پلنر

گروه اطلاع رسانی پلنر

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال (شماره ۱۸)منتشر شد

 

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال منتشر شد
آنچه در شماره ۱۸ این ژورنال می خوانید:

- تحلیل ارز دیجیتال مانا
- بررسی بازارهای مالی 
- تحلیل و بررسی  آخرین تحولات بازار فولاد 
- بررسی دقیق بازار فولاد، سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو
- بازار حمل دریایی
- معرفی شرکت تاتا استیل
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال شماره ۱۷ منتشر شد

 

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال منتشر شد
آنچه در شماره ۱۷ این ژورنال می خوانید:

- تحلیل ارز دیجیتال زی کَش ZCash
- بررسی بازارهای مالی 
- تحلیل و بررسی  آخرین تحولات بازار فولاد 
- بررسی دقیق بازار فولاد، سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو
- بازار حمل دریایی
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال (شماره ۱۶) منتشر شد

 

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال منتشر شد
آنچه در شماره ۱۶ این ژورنال می خوانید:

- تحلیل ارز دیجیتال USD Coin
- بررسی بازارهای مالی 
- تحلیل و بررسی  آخرین تحولات بازار فولاد 
- بررسی دقیق بازار فولاد، سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو
- بازار حمل دریایی
- معرفی گروه فولاد دانیلی ایتالیا
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران
- مصاحبه با آقای سزار پاسینی از هلدینگ فرالپی در ایتالیا

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال (شماره ۱۵)منتشر شد

 

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال منتشر شد
آنچه در شماره ۱۵ این ژورنال می خوانید:

- تحلیل ارز دیجیتال بیت تورنت
- بررسی بازارهای مالی 
- تحلیل و بررسی  آخرین تحولات بازار فولاد 
- بررسی دقیق بازار فولاد، سنگ آهن و قراضه
- بازار حمل دریایی
- معرفی گروه فولاد دلونگ
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران
- مصاحبه با آقای یوگش بدی مدیر واحد فرآوری قراضه در تاتا استیل

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال (شماره ۱۴)منتشر شد

 

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال منتشر شد
آنچه در شماره ۱۴ این ژورنال می خوانید:

- تحلیل ارز دیجیتال هدرا هش گراف
- بررسی بازارهای مالی 
- تحلیل و بررسی  آخرین تحولات بازار فولاد 
- بررسی دقیق بازار فولاد، سنگ آهن و قراضه
- بازار حمل دریایی
- معرفی شرکت فولاد سازی شاندونگ
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران
- مصاحبه پایانی با خانم دکتر مزینانی، کارشناس برجسته بازار و مواد اولیه

Subscribe to