تحلیل تکنیکال

تحليل تكنيكال قیمت جهانی سنگ آهن ۶۲% چین

نمودار هفتگی - آپدیت ۷/۲۴/۲۰۱۸

✅ همانگونه که در نمودار قیمت مشاهده می گردد معاملات ماه های اخیر کف خط روند نزولی بلند مدت خود را از دست داده است

✅ با توجه به نمودار macd در حال حاضر تغییر بخصوصی در قیمتها نخواهیم داشت ولی می توان امیدوار بود که قیمتها تا اتمام فاز اصلاح زمانی بیش از این ریزش نداشته باشند