بازار فولاد داخلی چین، رو به ثبات در هفته آتی؟

طی هفته گذشته، تقاضای موثر در بازار فولاد شانگهای تضعیف شد و موجودی انبارهای میلگرد قدری افزایش داشت. افزایش موجودی ها در شرق چین چشمگیرتر بود و کاهش موجودی تنها در جنوب و شمال شرق چین مشاهده شد.

میانگین بهای میلگرد در بازارا چین در هفته گذشته ۶۵ یوان افزایش یافت و به ۴۳۲۴ یوان/تن رسید. در حال حاضر، موجودی انبارهای میلگرد در چین ۴ میلیون و ۲۴۶ هزار تن می باشد که نسبت به هفته گذشته ۵۱ هزار و ۱۰۰ تن رشد داشته است. این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۶۷ هزار و ۱۰۰ تن رشد را نشان می دهد. احتمال می رود هفته آینده برای بازار فولاد چین هفته ای با ثبات و شاید کمی افزایش باشد.

میانگین بهای ورق گرم در هفته گذشته با ۲۵ یوان رشد نسبت به جمعه گذشته به ۴۳۰۹ یوان/تن رسید. موجودی انبارهای ورق گرم در چین طی هفته گذشته با ۳۰ هزار و ۳۰۰ تن رشد به ۲.۱۴۲ میلیون تن رسید که در قیاس با ماه قبل رشد ۵۹ هزار و ۳۰۰ تنی را نشان می دهد. بیشترین کاهش موجودی ها در شرق چین و بیشترین افزایش در شما چین دیده شد. احتمال ثبات و کمی رشد در بازار داخلی چین طی هفته آینده می رود.

در حال حاضر، تقاضا به نسبت فصل افت همچنان در سطح خوبی قرار دارد و حجم معاملات قابل قبول است. از طرفی، سطح موجودی های تجار در هفته گذشته کمی افزایش یافت، با این حال، موجودی انبارهای فولادسازان در سطح پایینی قرار دارد و فشار بر روی تولیدکنندگان کم است. به علاوه، فولادسازان بزرگ در هفته قبل قیمت های درب کارخانه خود را افزایش داده که سطح قیمت را در سطوح فعلی نگه می دارد و اصلاح در کوتاه مدت متصور نیست، به احتمال زیاد هفته آینده برای بازار چین با ثبات دنبال خواهد شد.