تحلیل نمودار  قیمت انس جهانی طلا- 97/05/30

پس ازریزشهای پیاپی قیمت انس جهانی در ماهای اخیر و از دست رفتن سطوح حمایت مهم در قیمتهای ۱۲۰۰ دلار و ۱۱۸۳ دلار این ریزش ها منجر به تاچ نمودن کف قیمتی در ۱۱۶۱ دلار گردید.

اما همانگونه که در نمودار مشخص میباشد قیمت در این سطوح باقی نماند و به سرعت به سمت آخرین سطح حمایتی شکسته خود بازگشته است از طرفی افزایش قدرت نسبی معاملات باعث تقویت سطح معاملات در روزهای اخیر گردیده است و باید منتظر تغییرات ناشی از معاملات هیجانی در این سطوح بود که امکان بازگشت قیمتها به سطوح بالای ۱۱۸۲ را شامل خواهد شد در غیر اینصورت اگر انس از هیجان کنونی نهایت استفاده را نبرد ممکن است قیمتها مجدد تا سطح تاچ شده قبلی ریزش نماید.