فدرال رزرو مصمم به ادامه افزایش نرخ بهره علیرغم انتقادات دونالد ترامپ تحلیل اختصاصی پلنر

مقامات فدرال رزرو در آخرین جلسه خود که دیروز برگزار شد تصمیم گرفتند که برای جلوگیری از هیجان کاذب در اقتصاد ایالات متحده به زودی نرخ بهره را افزایش دهند.

این در حالیست که دونالد ترامپ تنها چند روز پیش انتقادات شدیدی را علیه سیاست های نهاد پولی امریکا مطرح نمود. از سال ۲۰۱۵ تا کنون فدرال رزرو سیاست افزایش نرخ بهره را پس از پایان نتایج بحران اقتصادی ۲۰۰۸ در پیش گرفته است. اقتصاددانان معتقدند اقتصاد امریکا به قدر کافی قوی است و امکان رسیدن به نرخ بهره هدف گذاری شده ۲ درصدی وجود دارد.

اگرچه جلسه فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر باقی گذاشت، با این حال صحبتهای اعضا نشان داد که به احتمال قوی افزایش نرخ در جلسه سپتامبر اتفاق خواهد افتاد. نرخ بهره امریکا امسال تا کنون دوبار افزایش یافته و دو افزایش نرخ دیگر نیز در دستور کار قرار خواهد داشت. افزایش درآمد شرکتها و شاخص بهای مصرف کننده امریکا از مهمترین عوامل احتمال افزایش نرخ بهره می باشند.

پس از اعلام تصمیمات فدرال رزرو، شاخص های مهم وال استریت افت نموده و دلار کمی تضعیف شد. از سوی دیگر، بحث درباره اثرات سوء جنگ تجاری با برخی کشورها بر اقتصاد امریکا به موضوع داغ جلسات سیاستگذاران تبدیل شده است. در تازه ترین نمونه از این دست، امریکا از امروز ۲۵ درصد تعرفه واردات بر ۱۶ میلیارد دلار کالای چینی وضع نمود.

شرکتهای امریکایی معتقدند این اقدامات و پاسخ های تلافی جویانه از سوی سایر کشورها در نهایت به ضرر شرکتهای امریکایی و مصرف کننده نهایی تمام خواهد شد، چرا که اقتصاد امریکا بیشتر بر پایه مصرف استوار است و وابسته به کالاهای وارداتی است. از سوی دیگر، این حرکات رقابت پذیری کالاهای امریکایی در بازارهای بین المللی را کاهش خواهد داد.