تحلیل تکنیکال نمودار قیمت یورو

پس از ثبت رکورد قیمت یورو در محدوده ۱۳۷۰۰ تومان در ماه گذشته ، و اصلاح قیمت ها تا حدود ۱۱۰۰۰ تومان شاهد صعود قیمتها و تلاش برای عبور مجدد از مرز ۱۳۰۰۰ تومان هستیم در نمودار قدرت نسبی معاملات، افزایش تقاضا و حرکت قیمتها به سمت بالا نیز کاملا مشهود است.