تحلیل تکنیکال سکه طرح جدید 97/6/10

قیمت سکه در بالای خط روند بلند مدت صعودی خوددر حال نوسان است و پس از عبور از سطح ۳.۸ میلیون تومان در هفته های گذشته در حال حاضر در گیر با مقاومت ۴ میلیون تومان می باشد که البته با توجه به افزایش قدرت نسبی خریداران به فروشندگان در بازه زمانی فعلی امکان عبور از محدوده مورد نظر دور از ذهن نمی باشد