تحلیل بازار بیلت چین در هفته ای که گذشت.

در هفته گذشته میانگین هزینه تولید چدن مذاب در فولادسازی های تانگشان به ۲۲۲۸ یوان/تن و میانگین هزینه تولید فولاد خام به ۲۰۴۰ یوان رسید . این در حالیست که در روز جمعه گذشته بیلت تانگشان ۳۹۷۰ یوان/تن معامله شد. از این رو، حاشیه سود فولادسازان این منطقه به ۹۳۰ یوان/تن رسید که ۱۳ یوان نسبت هفته قبل بالاتر است.

 از مجموع ۱۶۴ کوره بلند موجود در تانگشان، ۶۵ عد در تعمیرات به سر می بردند. این میزان برابر ۴۵۳۰۰ مترمکعب بوده که فولاد خامی بالغ بر ۹۱۰ میلیون تن تولید می کنند. نرخ بهره برداری از کوره بلندهای این منطقه طی هفته گذشته به ۶۹.۸۷ درصد رسید که نسبت به هفته گذشته ۰.۰۶ درصد رشد را نشان می دهد.

 موجودی انبارهای بیلت تانگشان هم اکنون در محدوده ۳۶۳۷۰۰ تن می باشد که ۱۶۰۰۰ تن نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است. در حال حاضر، اشتیاق خرید میان متقاضیان زیاد نیست و اکثرا منتظر تعیین جهت آتی بازار می باشند. همچنین، شرایط بد آب و هوایی در جنوب چین بر افت بیشتر تقاضا افزوده است. از سوی دیگر، دور جدید بازرسی های فنی از ابتدای هفته آتی در استان شانشی آغاز می شود که خود می تواند میزان عرضه را مجددا محدود نماید. انتظار می رود در کوتاه مدت و خصوصا پس از تعطیلات اکتبر بهای فولاد در بازار داخلی چین تحت فشار قرار گیرد.