بهای فولاد به روزهای خوب خود باز خواهد گشت

افزایش قیمت مواد اولیه، افت ارزش دلار، رشد تقاضا در بازارهای پر مصرف و افت عرضه در نتیجه تاثیرات تعرفه ای کشورها باعث خواهد شد تا قیمت فولاد در آینده ای نزدیک به روند مثبت خود بازگردد. چشم انداز آتی فولاد همچنان مثبت بوده و بازگشت قیمت دور از انتظار نیست.

 وضع تعرفه بر واردات در کشورهایی مانند کانادا و امریکا که سابقا جزء بازارهای سنتی ترکیه بوده اند، باعث خواهد شد که این دو بازار با کمبود عرضه روبرو شوند که در نهایت افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت. کاهش ظرفیتهای تولید زمستانی در چین نیز عاملی است که عرضه فولاد را در بزرگترین بازار مصرف دنیا محدود خواهد نمود، اگرچه پیش بینی می شود تولید فولاد جهان امسال بین ۵ تا ۶ درصد رشد کند.

علیرغم کاهش ظرفیتهای تولید، حجم فولاد چین همچنان رو به افزایش بوده است و تقریبا به ۹۰۰ میلیون تن رسیده است. اگرچه، مصرف نیز مطابق رشد تولید افزایش یافته و انتظار می رود امسال به ۸۵۰ میلیون تن یا بیشتر برسد. مادامی که صادرات چین حوالی ۵ میلیون تن در ماه باشد، عرضه جهانی در شرایط مناسبی است. زمانی که صادرات ماهانه چین به ۱۰ میلیون تن برسد، همانند سال ۲۰۱۵ به قبل، جهان و حتی چین به مشکلات جدی بر خواهند خورد.

 البته چینی ها خود تجربه این شرایط را دارند و کاهش قیمت فولاد در دهه گذشته باعث شد تا بسیاری از فولادسازان این کشور ضررهای هنگفتی را متحمل شوند و بعید است که چنین اشتباهی را مجددا مرتکب شوند.