در حالیکه تنها چند روز از ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص عدم صادرات توسط اشخاص غیر تولیدکننده می گذرد، حجم تقاضا مجددا در بورس کالا بالا گرفته است.

امروز در عرضه های صنعتی شاهد تقاضای سنگین برای تختال فولاد خوزستان و کاتد مس شرکت ملی مس می باشیم به نحوی که تختال فولاد خوزستان با رقابت خریداران سقف ۱۰ درصدی مجاز بورس را زد و در قیمت ۲۵۷۴ تومان به ازای هر کیلو معامله شد.

کاتد مس نیز با ۱۰ هزار و ۲۰۰ تن تقاضا (بیش از ۵ برابر عرضه) روبرو شد و این محصول نیز حجم مجاز ۱۰ درصدی بورس کالا را در نوردید. کنسانتره فلزات گرانبها شرکت ملی مس نیز با تقاضایی هفت برابر عرضه مواجه و سقف مجاز افزایش قیمت را زده است.

همه این مسائل در حالی رخ می دهد که در صورت عزم وزارت صنعت برای جلوگیری از صادرات این حجم از فلزات، عملا بازار داخل توان جذب کلیه این محصولات را نداشته و به علاوه حجم زیادی از این مواد طی هفته های گذشته توسط دیگر تجار خریداری شده و در انبارها دپو گردیده است.

از نقطه نظر عطش تبدیل ریال به کالاهای با دوام نیز ذکر این نکته ضروری است که این امر زمانی اتفاق می افتد که خریدار به فروش محصول خود چه در بازار داخلی و چه در بازار صادراتی امید داشته باشد.

حال آنکه، عدم کشش بازار داخلی در جذب محصول از یک سو و عدم مجوز فروش دارنده کالا در بازار صادراتی از سوی دیگر، نقدینگی خریداران را در قالب کالا مسدود خواهد نمود. از این رو شاید بتوان نتیجه گرفت که هنوز عزم لازم برای جلوگیری از صادرات فلزات توسط اشخاص غیر وجود نداشته و یا برخی خواص از این رانت همچنان برخوردارند.