2

 

فولادسازان قوسی به دلیل کمبود منابع قراضه و افت قیمتهای محصولات فولادی تصمیم به کاهش نرخ بهره برداری از ظرفیت خود طی آگوست زدند و نرخ بهره برداری از ظرفیت فولادسازان قوسی با افت ۴ درصدی روبرو شد. فولادسازان استانهای شمالی با ضرر ۲۰۸.۷۱ یوان در روز چهارشنبه بر اساس نرخ تمام شده ۳۸۱۸.۷ یوان/تن برای میلگرد و قراضه ۲۲۴۰ یوان/تن در  فعالیت میکنند. این در حالیست که قیمت قراضه در استانهای دیگر بین ۲۳۰۰ تا ۲۵۰۰ یوان/تن می باشد.

قیمتها از ابتدای سپتامبر با انتشار اخبار مبنی بر کاهش ظرفیتهای تولید در نقاط مختلف چین کمی بهبود پیدا کرده اند و قیمت میلگرد از کمترین نرخ خود در آگوست ۶۸.۲ یوان فاصله گرفته و به ۳۷۸۴.۵ یوان/تن رسیده است. نرخ بهره برداری از ظرفیت نوردکاران نیز این هفته ۱ درصد افزایش یافت. نوردکاران نیز با توجه به افت بیشتر قیمت محصولات نهایی نسبت به قیمت بیلت در آستانه ضرردهی قرار گرفته اند.