1

 

بازار قراضه ترکیه کم رونق است و احتمالا در دو هفته آینده نیز خبری ازمعامله های جدید نباشد. موجودی کارخانه ها بالاست لذا ممکن است قیمت ها را تحت فشار قرار دهند. تأمین کنندگان قراضه قیمت های خود را بالا نگه می دارند ، اما تولیدکنندگان پذیرای این قیمت های بالا نیستند.اعتقاد براین است قیمت قراضه سنگین ۸۰ درصد آمریکایی و بالتیک زیر ۳۰۰ دلار / تن CFR و قیمت اتحادیه اروپا زیر ۲۹۵ دلار / تن CFR باشد. با این حال هنوز پیشنهادها به زیر سطح معاملات قبلی نزول نکرده اند.  در نتیجه ، ارزیابی روزانه متال اکسپرت برایقراضه سنگین ۸۰ درصد از ساحل شرقی ایالات متحده در ۱۴ سپتامبر ۳۰۰ دلار در هر تن CFR ترکیه میباشد که در پایان هفته گذشته ۳۰۲ دلار در هر تن CFR بوده است .

 

تهیه و ترجمه : تیم پلنر