3

 

صنعت سنگ آهن برزیل به لطف تقاضای خوب در چین در حال بهبود می‌باشد و ظرفیت های خفته این صنعت پتانسیل به کارگیری را دارند. بهبود خرید چینی ها در دوره پساکرونا صادرکنندگان برزیلی را به صادرات بیشتر تشویق نموده و صادرات کل سنگ آهن به چین در سه ماهه دوم نسبت به سه ماهه اول با ۸ درصد رشد به ۷۶ میلیون تن رسیده است. اگرچه این عدد هنوز ۳ درصد از سه ماهه دوم سال ۲۰۱۹ کمتر است. پیش بینی صادرات برزیل در سال ۲۰۲۰ حدود ۳۲۰ میلیون تن می‌باشد. سهم وله در صادرات برزیل بیش از ۵۷ میلیون تن می‌باشد.

 

تهیه و ترجمه : تیم پلنر