1

 

تولید فولاد خام چین در ماه آگوست ۹۴/۸۵ میلیون تن برآورد شده است که در قیاس با مدت مشابه سال گذشته ۸/۴ درصد افزایش داشته است. طی ۸ ماهه سال جاری، چینی ها ۶۸۸/۸۹ میلیون تن فولاد خام تولید نموده اند که رشد ۳/۷ درصدی را نسبت به ۸ ماهه ۲۰۱۹ نشان می‌دهد.

تولید چدن خام هم در آگوست ۲۰۲۰ با ۵ درصد رشد نسبت سال قبل ۷۸/۵۵ میلیون تن برآورد شده و در مدت ۸ ماه اخیر اژدهای زرد ۵۸۹/۴ میلیون تن چدن تولید نموده است. تولید محصولات فولادی هم در آگوست امسال ۱۱۹/۱۳ میلیون تن، ۱۱/۳ درصد رشد، بوده که مجموع تولید ۸ ماهه را با ۴/۸ درصد افزایش به ۸۴۴/۶۹ میلیون تن می‌رساند.

 

تهیه و ترجمه : تیم پلنر