3

 

تاثیر عادی سازی روابط امارات با رژیم اشغالی بر معادلات فولادی منطقه

پس از آنکه امارات اعلام کرد روابط خود با رژیم اشغالگر قدس عادی خواهد ساخت، تحلیل ها در خصوص خروجی این توافق بر تجارت فولاد در منطقه آغاز شده است. بازنده چنین توافقی را میتوان فولادسازان ترکیه تلقی کرد که سالها بدون رقیب جدی در حال تامین فولاد برای مناطق اشغالی بوده اند. حضور امارات به عنوان رقیب ترکها با توجه به شرایط رکود تقاضای فعلی در منطقه شورای همکاری خلیج‌فارس، میتواند تهدیدی برای کاهش سهم ترکیه از کیک تقاضای فولاد در سرزمینهای اشغالی باشد. ترکها در ۷ ماهه امسال در حدود ۶۴۰ هزار تن انواع محصولات فولادی را به مناطق اشغالی صادر نموده اند.

احتمال پیوستن سایر کشورهای جهان عرب به این توافق نیز از نگرانی های پیش روی فولادسازان ترکیه می‌باشد. اما در روی دیگر سکه، چنین تحرکاتی می‌تواند به افزایش تنش ها در منطقه خاور میانه و رکود کلی تجارت فولاد منجر شود. مطمئنا بی ثباتی منطقه به ضرر کلیه تامین کنندگان فولاد در منطقه منا باشد.

 

تهیه شده توسط تیم پلنر