بهای فولاد در بازار داخلی چین طی هفته ای که گذشت فراز و فرودهایی را تجربه کرد. با اینکه در ابتدای هفته شاهد رشد چشمگیر در بهای بیلت تانگشان و میلگرد بودیم، اما در ادامه هفته با توجه به قیمت بالای محصولات فولادی کمی از تقاضا کاسته شده و بازار رو به ثبات رفت. افزایش بازرسی های زیست محیطی کارخانه های فولادسازی باعث شد تا تقاضا خصوصا برای بیلت افزایش یافته و عامل رشد قیمت در کارخانه هایی مثل گروه شاگانگ شد. در حال حاضر، میانگین قیمت میلگرد در ۲۵ شهر مهم چین ۴۱۹۸ یوان/تن می باشد که نسبت به هفته گذشته ۹۲ یوان رشد را نشان می دهد. موجودی میلگرد انبارهای فولادسازان چینی در هفته قبل نسبت به یک هفته پیش تر ۴۴۲ هزار و ۱۰۰ تن کاهش یافت. تحلیلگران معتقدند که قیمت محصولات ساختمانی در هفته آینده بیشتر رو به ثبات خواهد رفت و احتمال افزایش قیمت چندان محتمل نیست.

در بخش محصولات تخت و مشخصا ورق گرم، قیمت در ۲۴ شهر مهم چین به ۴۲۰۴ یوان/تن رسید که افزایش ۶۵ یوانی را نسبت به هفته گذشته نشان می دهد. میزان موجودی انبارهای ورق گرم در این هفته به ۲ میلیون و ۲۸۵ هزار تن رسیده و نسبت به هفته گذشته ۸۴ هزار تن افت یافته است. در بخش محصولات تخت نیز عمده فعالان بازار معتقد به تثبیت قیمت در هفته آتی می باشند.

همچنین بهای پلیت نیز طی هفته اخیر رشد چشمگیری داشت و بهای هر تن ورق ۲۰ میلی متر با ۷۱ یوان افزایش نسبت به هفته گذشته به ۴۴۲۱ یوان/تن رسید. کل موجودی انبارهای این محصول طی هفته گذشته ۸۵۹ هزار تن برآورد شده که نسبت به هفته گذشته رشد ۳۵۰ هزار تنی را نشان می دهد.

با توجه به جمیع موارد بالا و با عنایت به اصلاح قیمتها در بازار فیوچرز و نیز روند افزایشی قیمت در بازار فیزیکی، قبول قیمتها از سوی صنایع پایین دستی کمی کاهش یافته و سطح معاملات اندکی افت نموده است. از این رو، قیمتها در انتهای هفته با کمی کاهش روبرو شد. در کوتاه مدت، انتظار فشار بیشتر بر قیمت از سوی موجودی انبارها کاهش خواهد یافت و نیز افزایش هزینه تولید عامل حمایت بیشتر از قیمت خواهد بود. با این وجود، انتظار رشد چشمگیر قیمت چندان مورد انتظار بازار نیست. فعالان بازار معتقدند که قیمت فولاد در بازار داخلی چین طی هفته گذشته تنها نوساناتی را تجربه خواهد نمود.