0

 

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال منتشر شد
آنچه در شماره ۱۳ این ژورنال می خوانید:

- تحلیل ارز دیجیتال بایننس کوین
- بررسی بازارهای مالی 
- تحلیل و بررسی  آخرین تحولات بازار فولاد 
- بررسی دقیق بازار فولاد، سنگ آهن و قراضه
- بازار حمل دریایی
- معرفی شرکت فولاد سازی شائو گنگ
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران
- مصاحبه با خانم دکتر مزینانی، کارشناس برجسته بازار و مواد اولیه