7

 

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال منتشر شد
آنچه در شماره ۱۴ این ژورنال می خوانید:

- تحلیل ارز دیجیتال هدرا هش گراف
- بررسی بازارهای مالی 
- تحلیل و بررسی  آخرین تحولات بازار فولاد 
- بررسی دقیق بازار فولاد، سنگ آهن و قراضه
- بازار حمل دریایی
- معرفی شرکت فولاد سازی شاندونگ
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران
- مصاحبه پایانی با خانم دکتر مزینانی، کارشناس برجسته بازار و مواد اولیه