6

 

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال منتشر شد
آنچه در شماره ۱۵ این ژورنال می خوانید:

- تحلیل ارز دیجیتال بیت تورنت
- بررسی بازارهای مالی 
- تحلیل و بررسی  آخرین تحولات بازار فولاد 
- بررسی دقیق بازار فولاد، سنگ آهن و قراضه
- بازار حمل دریایی
- معرفی گروه فولاد دلونگ
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران
- مصاحبه با آقای یوگش بدی مدیر واحد فرآوری قراضه در تاتا استیل