داده های اقتصادی ایالات متحده امروز منتشر شد و نشان داد که بزرگترین اقتصاد جهان همچنان با سرعت به پیش می تازد. بازار وال استریت از رشد شاخص های اعلام شده جان تازه ای گرفت. با این حال، این پیشتازی انتظارات برای افزایش بیش از دو مرتبه نرخ بهره را در ادامه سال جاری توسط فدرال رزرو به حداکثر رساند. میزان مشاغل جدید ایجاد شده در ماه گذشته ۲۲۳ هزار شغل اعلام شد که فراتر از پیش بینی ۱۸۹ هزار عددی اقتصاددانان می باشد. نرخ بیکاری نیز به کمترین سطح ۱۸ ساله خود یعنی ۳/۸ رسید و اقتصاد آمریکا را یک گام دیگر به اشتغال کامل نزدیک نمود. این آمار عامل رشد میانگین دریافتی ساعتی کارگران تا ۰/۳ درصد گردید. افزایش دستمزدها فاکتور مهمی در تخمین تورم یک کشور می باشد و رشد تورم در نهایت به افزایش نرخ بهره و هزینه دریافت وام برای شرکتها خواهد انجامید. از این رو، انتظار افزایش نرخ بهره در نشست ماه ژوئن فدرال رزرو در میان سرمایه به حداکثر رسیده و ممکن است باعث بازنگری تصمیمات سرمایه گذاران برای خرید بیشتر سهام شرکت ها شود. به علاوه، نرخ بازدهی اوراق ۱۰ ساله ایالات متحده نیز با جهشی بلند به حوالی مرز روانی ۳ درصد رسید که می تواند تاثیر منفی خود را در هفته آتی بر بازارهای سهام دنیا اعمال نماید. افزایش تنش های تجاری میان ایالات متحده و اروپا، کانادا و مکزیک نیز دیگر عاملی است که فعلا مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است.